ODDAWANIE KRWI

Podczas leczenia izotretynoiną oraz 1 miesiąc po zakończeniu leczenia (czyli do całkowitej eliminacji leku z ustroju) nie wolno oddawać krwi. Nigdy nie ma pewności, kto tę krew otrzyma. Gdyby była to kobieta w ciąży, obecna we krwi izotretynoina mogłaby wywołać wrodzone wady rozwojowe u jej dziecka.